GMP+ TS4.2

GMP+ International međunarodna je shema certificiranja razvijena kako bi se zajamčila sigurnost hrane i uvjerila potrošače o odgovornom načinu postupanja, te provođenja laboratorijiskih analiza prema B11 zahtjevima.

GMP označava dobru proizvođačku praksu. Simbol "+" predstavlja integraciju HACCP-a. GMP+ je sveobuhvatan, priznat i cijenjen međunarodni sustav certifikacije u kojem su integrirani ključni procesi iz ISO 9001, HACCP-a, i dr. vezano za proizvodnju, obradu, trgovinu, skladištenje i prijevoz proizvoda za životinje.

Tvrtke s certifikatom GMP+ FSA dokazuju da ispunjavaju sve zahtjeve i uvjete za osiguranje sigurnosti hrane za životinje, te su obvezni provoditi laboratorijska ispitivanja isključivo u ovlaštenom GMP+ laboratoriju za tri kritične skupine kontaminanata: aflatoksin B1, dioksini, teški metali.

Inspecto GMP+ TS4.2 certifikacija

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. je od 14.01.2020. na popisu registriranih laboratorija GMP+ TS4.2, te je ovlašten za provedbu analiza:

  • aflatoksin B1
  • teški metali u materijalima za proizvodnju hrane
  • teški metali u gotovim smjesama za hranu za životinje

Laboratorijska ispitivanja se provode putem sofisticiranih tehnika:

  • tekućinska kromatografija – LC-MS/MS - aflatoksin B1
  • masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom ICP-MS - teški metali

Preuzmi letak Inspecto - GMP+ TS4.2 laboratorij

Pregled certifikata

GMP+ TS4.2 laboratorijska ispitivanja(vrijedi do 14.03.2025.)

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude