Uvođenje i kontrola HACCP sustava

HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav kontrole koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad kemijskim, fizikalnim i biološkim opasnostima koje su važne za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade, pakiranja, skladištenja, prijevoza i distribucije.

Zakonodavstvo

Prema zakonodavstvu Republike Hrvatske (Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, NN 081/13, 115/18), odnosno zakonodavstvu Europske unije (Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane), subjekt u poslovanju s hranom je obavezan uspostaviti, provoditi, održavati sustave i postupke samokontrole temeljene na načelima HACCP sustava.

Sukladno Pravilniku o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (NN 068/15), a ovisno o tipu objekta, potrebno je provesti uspostavu preduvjetnih programa/HACCP sustava. 

Preduvjetni programi/HACCP sustav

Preduvjetni programi su strukturalni, higijenski i drugi zahtjevi koje subjekt u poslovanju s hranom mora ispuniti, odnosno aktivnosti koje mora provoditi, a koji su potrebni za održavanje higijene u cijelom lancu hrane. Samim time, preduvjetni programi predstavljaju bazu za uspostavu HACCP sustava.

Programi/sustav su obvezni za sve subjekte u poslovanju s hranom koji obavljaju bilo koju fazu pripreme, proizvodnje, prerade, pakiranja, skladištenja, prijevoza i distribucije hrane poslije primarne proizvodnje i s njom povezanih djelatnosti, npr.:

 • ugostiteljski objekti bez/sa pripremom hrane - kafići, restorani, pečenjarnice, pizzerije, kantine
 • pekare
 • slastičarne
 • mesnice
 • ribarnice
 • skladišta
 • i dr.

Usluge tvrtke Inspecto pri implementaciji preduvjetnih programa/HACCP sustava obuhvaćaju: 

 • obilazak i procjena stanja objekta
 • savjeti i prijedlozi za uklanjanje organizacijskih i infastrukturalnih nedostataka
 • uspostava preduvjetnih programa
 • HACCP analiza (analiza opasnosti procesnih koraka, detekcija KT/KKT i njihovih kritičnih granica, uspostavljanje mjera praćenja KT/KKT, uspostava korektivnih mjera, postupaka verifikacije)
 • izrade potrebne dokumentacije - planova, radnih uputa, evidencija i dr.
 • validacija uspostavljenih preduvjetnih programa/HACCP sustava
 • edukacija zaposlenika

Osim implementacije, pružamo uslugu revizije preduvjetnih programa/HACCP sustava sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

U sklopu uspostavljenih preduvjetnih programa/HACCP sustava možemo ponuditi provedbu svih potrebnih laboratorijskih ispitivanja

 • ispitivanja vode
 • ispitivanje mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom - brisevi površina, brisevi opreme, brisevi ruku zaposlenika
 • ispitivanje gotovih proizvoda

Koje su prednosti uvođenja preduvjetnih programa/HACCP sustava?

 • učinkovitiji sustav osiguranja kvalitete procesa i gotovih proizvoda
 • zadovoljavanje zakonske regulative
 • smanjenje potencijalnih rizika
 • prevencija bolesti uzorkovanih hranom
 • smanjenje troškova zbog povlačenja/opoziva proizvoda
 • zaštita ugleda subjekta u poslovanju s hranom
 • povjerenje i povećanje broja potrošača

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude