Kontrola u klaoničkim objektima

Tvrtka Inspecto d.o.o. je akreditirani poslovni centar za provedbu razvrstavanja i označavanja svinjskih, goveđih i ovčjih trupova na liniji klanja u klaoničkim objektima.

Akreditirani smo sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17020 od strane Hrvatske akreditacijske agencije kao inspekcijsko tijelo vrste A. Poslove razvrstavanja i označavanja trupova provode klasifikatori ovlašteni od Ministarstva poljoprivrede.

Postupak razvrstavanja i označavanja svinjskih, goveđih i ovčjih trupova provodi se u skladu s važećim Pravilnikom o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN 071/18).

Usluge u klaoničkim objektima

  • pregled obrade trupova
  • utvrđivanje kategorije i klase trupova
  • označavanje trupova pripadajućom oznakom
  • izvještavanje klaonice o rezultatima inspekcije
  • izvještavanje HPA-KOLK o rezultatima inspekcije

Tvrtka Inspecto za provedenu uslugu izdaje zapisnik o razvrstavanju trupova koji daje podatke o udjelu i rasporedu mišićnog i masnog tkiva, te definira klasu trupa.

Akreditacija

HRN EN ISO/IEC 17020 akreditacija

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude