Laboratorij

Inspecto d.o.o. laboratorij osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje hrane, hrane za životinje, tla, voda, vina, uzoraka okoliša iz primarne proizvodnje, mikrobiološke čistoće objekata i predmeta opće uporabe, uzorkovanje vode i hrane, u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.

Pregled potvrde HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Fleksibilnim područjem akreditacije dopušta se laboratoriju primjena metoda ispitivanja na materijale/proizvode, vrstu ispitivanja/svojstvo i raspone unutar područja, u skladu s dokumentiranim i odobrenim postupcima laboratorija.

Pregled važećeg popisa akreditiranih metoda iz fleksibilnog područja

Zadnje ažuriranje: 27.rev - 16/05/2024InspectoLab profil

InspectoLab - Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe akreditiran je za ispitivanje hrane, hrane za životinje, vode, otpadne vode i tla.

Analiza hrane

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. u mogućnosti je ispitati kompletnu zdravstvenu ispravnost hrane, te dati podršku partnerima po principu „Od polja do stola“.

Analiza aktivnih tvari pesticida

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. u mogućnosti je analizirati preko 500 ostataka aktivnih tvari pesticida LC-MS/MS i GC-MS/MS tehnikama ispitivanja.

Senzorske analize

Senzorske analize koriste se ponajviše u prehrambenoj industriji, no prisutne su i u mnogim drugim industrijama. Kod lansiranja novih proizvoda izrazito je važna ocjena senzoričara, jer oni su prvi potrošači koje treba zadovoljiti novi proizvod.

Analiza vode za piće i otpadne vode

Laboratorij za vode i otpadne vode tvrtke Inspecto d.o.o. provodi uzorkovanje i analizu voda (vode za piće, industrijske vode, vode za navodnjavanje) i otpadnih voda na fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske parametre.

Analiza vina

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. u mogućnosti je provesti analize vina, te deklarirati nutritivne vrijednosti vina koje se stavlja na tržište.

Analiza tla

Laboratorij za tlo i gnojiva tvrtke Inspecto d.o.o. provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla u svrhu ispitivanja plodnosti tla, te daje preporuke za gnojidbu.

COVID testiranje površina brisom

KAKO SMANJITI RIZIK OD INFEKCIJE COVID-19 U VAŠEM PROSTORU? Jednostavno otkrivanje prisutnosti SARS-CoV2 na površinama pomoću 15-minutnog postupka na licu mjesta.

Katalog laboratorijska ispitivanja

Službeni katalog laboratorijskih ispitivanja tvrtke Inspecto d.o.o.. Laboratorij tvrtke osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 s dodatkom fleksibilnog područja akreditacije.

Uzorkovanje

Kompletna logistička podrška i organizacija uzorkovanja sirovina i proizvoda na području Republike Hrvatske.

Međulaboratorijska ispitivanja

Tvrtka Inspecto d.o.o. s ciljem dokazivanja kvalitete rada laboratorija i točnosti rezultata svojih ispitivanja, redovito i uspješno sudjeluje u međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima.

Projekti i suradnja

Tvrtka Inspecto d.o.o. nastoji se uključivati u projekte s institucijama koje provode ciljana znanstvena ili komercijalna istraživanja, monitoringe i sl., ali i razvijati suradnju s drugim europskim laboratorijima.

CROLAB - Hrvatski laboratoriji

Udruga Hrvatski laboratoriji CROLAB osnovana je u cilju razvoja hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude