Laboratorij

Inspecto d.o.o. laboratorij osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje hrane, hrane za životinje, tla, voda, vina, uzoraka okoliša iz primarne proizvodnje, mikrobiološke čistoće objekata i predmeta opće uporabe, uzorkovanje vode i hrane, u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.

Pregled potvrde HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Fleksibilnim područjem akreditacije dopušta se laboratoriju primjena metoda ispitivanja na materijale/proizvode, vrstu ispitivanja/svojstvo i raspone unutar područja, u skladu s dokumentiranim i odobrenim postupcima laboratorija.

Pregled važećeg popisa akreditiranih metoda iz fleksibilnog područja

Zadnje ažuriranje: 21.rev - 01/04/2021InspectoLab profil

Akreditirani laboratorij za ispitivanje hrane, hrane za životinje, vode, otpadne vode i tla. Dostupno više od 1200 vrsta analiza, 137 akreditirane metode, fleksibilno područje i 518 aktivnih tvari pesticida. Pouzdanost bazirana na provedbi preko 70.000 analiza godišnje.

Analiza hrane

Sukladno propisima o hrani nije dozvoljeno na tržište stavljati hranu koja nije sigurna, odnosno hranu koja je štetna za zdravlje i/ili neprikladna za prehranu ljudi (oko 75% novih bolesti od kojih ljudi obolijevaju od 2000. godine potječe od životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla).

Analiza vode za piće i otpadne vode

Laboratorij za vode i otpadne vode provodi uzorkovanje i analizu voda (vode za piće, industrijske vode, vode za navodnjavanje) i otpadnih voda na fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske parametre prema ovlaštenju Ministarstva zdravlja za analizu vode za piće prilikom tehničkih prijema građevina, te prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede za otpadne vode.

Analiza tla

Laboratorij za tlo i gnojiva tvrtke Inspecto d.o.o. provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla u svrhu ispitivanja plodnosti tla, te daje preporuke za gnojidbu. Također, provode se ispitivanja kojima se određuje tehnološka kvaliteta šećerne repe u predkampanjskim analizama i u okviru arbitražnih analiza tijekom preuzimanja šećerne repe od proizvođača.

COVID testiranje površina brisom

KAKO SMANJITI RIZIK OD INFEKCIJE COVID-19 U VAŠEM PROSTORU? Jednostavno otkrivanje prisutnosti SARS-CoV2 na površinama pomoću 15-minutnog postupka na licu mjesta.

Katalog laboratorijska ispitivanja

U laboratoriju tvrtke Inspecto u mogućnosti smo ispitati preko 1200 vrsta analiza. Pretraži službeni katalog laboratorijskih ispitivanja sukladan akreditaciji HRN EN ISO/EIC 17025 i fleksibilnom području akreditacije.

Katalog aktivne tvari pesticidi

U laboratoriju tvrtke Inspecto u mogućnosti smo analizirati 518 ostataka aktivnih tvari pesticida LC-MS/MS i GC-MS/MS tehnikama ispitivanja.

Uzorkovanje

Kompletna logistička podrška i organizacija uzorkovanja sirovina i proizovoda na području Republike Hrvatske.

Međulaboratorijska ispitivanja

Tvrtka Inspecto s ciljem dokazivanja kvalitete rada laboratorija i točnosti rezultata svojih ispitivanja, redovito i uspješno sudjeluje u međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima.

Projekti i suradnja

Tvrtka Inspecto nastoji se uključivati u projekte s institucijama koje provode ciljana znanstvena ili tržišna istraživanja, monitoringe i sl., kao i razvijati modele suradnje s drugim europskim laboratorijima.

CROLAB članstvo

Udruga Hrvatski laboratoriji CROLAB je osnovana u cilju razvoja hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude