Laboratorij

Inspecto d.o.o. laboratorij osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za ispitivanje hrane, hrane za životinje, tla, mulja, voda i mikrobiološke čistoće objekata; uzorkovanje voda, u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.

Pregled potvrde HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Fleksibilnim područjem akreditacije dopušta se laboratoriju primjena metoda ispitivanja na materijale/proizvode, vrstu ispitivanja/svojstvo i raspone unutar područja, u skladu s dokumentiranim i odobrenim postupcima laboratorija.

Pregled važećeg popisa akreditiranih metoda iz fleksibilnog područja

Zadnje ažuriranje: 15.rev - 10/02/2020Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude