HRN EN ISO/IEC 17025

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je neovisna i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025) u Republici Hrvatskoj.

HAA provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, tj. ocjenjuje sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama. Ocjenu provode stručni i tehnički osposobljeni ocjenitelji i eksperti.

Inspecto HRN EN ISO/IEC 17025 akreditacija

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje hrane, hrane za životinje, tla, voda, vina, uzoraka okoliša iz primarne proizvodnje, mikrobiološke čistoće objekata i predmeta opće uporabe; te uzorkovanje voda i hrane.

Prva akreditacija provedena je 05.07.2007. godine.

Akreditacija metoda ispitivanja je jedan od preduvjeta za dobivanje ovlaštenja od strane nadležnih Ministarstava, sukladno važećim Pravilnicima, za ispitivanja i uzorkovanja službenih uzoraka:

  • hrane i hrane za životinje
  • vode za ljudsku potrošnju
  • površinskih i podzemnih voda; otpadnih voda
  • tla

Pregled akreditacije

HRN EN ISO/IEC 17025 akreditacija
(vrijedi do 12.07.2027.)

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude