Kontrola u mješaonama stočne hrane

Kontrola robe u mješaonama stočne hrane podrazumijeva cjelovite usluge kontrole i praćenja procesa ulaznih komponenti u pogon, te provođenja testova homogenosti i križne kontaminacije.

Test homogenosti

Svrha ispitivanja je utvrditi optimalno vrijeme miješanja i tehnološku mogućnost mješalice. Postupkom miješanja stvara se homogena masa koja se sastoji od komponenata različitih fizikalnih i kemijskih svojstava. Jednoličnost i ujednačenost su mjerila kakvoće neke smjese.

Proces miješanja moguće je promatrati kroz dva dijela:

 • komponente - moraju biti u takvom stanju, obzirom na svoju veličinu da osiguravaju jednolično raspoređivanje u masi, bez obzira o kojoj se masenoj količini radi
 • smjesa - mora biti stabilna da se pojedini sastojci smjese pravilno raspoređuju do konačne uporabe (ishrana)

Analiza na test homogenosti se radi preko indikatora (natrija). Statističkom obradom podataka izračunava se koeficijent varijacije (CV). Uspoređivanjem izračuna koeficijenata varijacije utvrđuje se optimalno vrijeme miješanja kod kojeg se postiže najmanji CV.

Pružamo slijedeće usluge kontrole

 • tehnički pregled konstrukcijskih performansi i transportnih linija mješalice
 • uzorkovanje komponenti na prijemu
 • uzorkovanje smjese u mješalici (HRN EN ISO 6497:2005)
 • granulometrijska analiza komponenti i smjese
 • ispitivanje udjela natrija (Na+) pomoću atomsko apsorpcijskog spektometra (HRN EN ISO 6869:2001) i određivanje koeficijenta varijabilnosti

Test križne kontaminacije

Križna kontaminacija je neželjeni proces koji se može pojaviti tijekom tehnološke proizvodnje hrane, odnosno prilikom upotrebe ili mješanja sirovina i smjesa.

Test križne kontamincije utvrđuje izmješanost smjese i mogućnosti zaostajanja nedozvoljenih elemenata u tragovima (npr. lijekovi, premixi i sl.) prilikom mješanja nove šarže.

Kontrola miješanja provodi se sa komponentom i microtracerom (čestice željeza obojene prehrambenom bojom) ili smjesom i microtracerom. Čestice mictotracera se zatim izdvajaju pomoću magnetnog separatora. Statistička analiza rezultata za križnu kontaminaciju izražava se preko tracer recovery-a, koji je poželjan da bude što manji. Na osnovu tracer recovery-a određuje se broj šarži čišćenja prije nego počne miješanje nove smjese.

Aktualni vodič za europske proizvođače hrane za životinje pokriva područje proizvodnje premiksa i krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane, kao i ljekovitu hranu za životinje (NN120/11). Vodič obuhvaća sve procese za koje su odgovorni proizvođači krmnih smjesa ili premiksa (čl. 5, stavka 2. Uredbe EZ-a, br.183/2005), počevši od nabave, rukovanja i skladištenja do prerade i isporuke krmnih smjesa, premiksa i ljekovite hrane.

U vodiču su propisani načini utvrđivanja križne kontaminacije radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti hrane za životinje.

Pružamo slijedeće usluge kontrole

 • tehnički pregled konstrukcijskih performansi mješalice
 • uzorkovanje u mješalici uz prethodno određivanje kritičnih točaka
 • uzorkovanje cijelom dužinom mješalice, na različitim dubinama u jednakim vremenskim razmacima, najmanje 10 uzoraka

Tvrtka Inspecto kao službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede za provedene usluge testa homogenosti i/ili križne kontaminacije izdaje naručiteljima analitički izvještaj koji je nužan za daljni rad.

Također, Inspecto naručiteljima može dati prijedlog rada mješaone stočne hrane prema HACCP-u, te pružiti usluge savjetovanja oko usklađenja prema zahtjevima Europske unije.

Zašto Inspecto?

 • preko 25 godina iskustva u kontroli robe
 • pokrivamo područje cijele Republike Hrvatske
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtjevima partnera
 • digitaliziran proces obrade podataka i izvještavanje
 • međunarodno priznate akreditacije i certifikati

Ovlaštenja

Ovlaštenje službeni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude