HRN EN ISO/IEC 17020

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je neovisna i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditirenje inspekcijskih/nadzornih organizacija (HRN EN ISO/IEC 17020) u Republici Hrvatskoj.

HAA provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, tj. ocjenjuje sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama. Ocjenu provode stručni i tehnički osposobljeni ocjenitelji i eksperti.

Inspecto HRN EN ISO/IEC 17020 akreditacija

Inspecto d.o.o. Poslovni centar Đakovo - Inspekcijsko tijelo vrste A - ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za metode inspekcije u klaoničkim objektima na liniji klanja u pogledu razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, te za metode kontrole robe u silosima, lukama i otkupnim mjestima.

Prva akreditacija provedena je 23.09.2008. godine.

Akreditacija inspekcijskih metoda kontrole u klaoničkim objektima je jedan od preduvjeta za dobivanje ovlaštenja od strane nadležnog Ministarstva za provođenje inspekcije (razvrstavanje i označivanje na liniji klanja) prema važećim Pravilnicima.

Prva kontrolna kuća s akreditiranom kontrolom robe prema normi ISO 17020 u Republici Hrvatskoj

Akreditacija inspekcijskih metoda kontrole robe preduvijet je za provođenje kontrole sukladno pravilima GAFTA-e za uzorkovanje te nadzor kvalitete, stanja i količine robe prema GAFTA Code of Practice te pravilima GAFTA 123 i GAFTA 124.

Pregled akreditacije

HRN EN ISO/IEC 17020 akreditacija
(vrijedi do 22.09.2028.)

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude