Prigovor/Priziv

Tvrtka Inspecto d.o.o. u provođenju poslovnih aktivnosti pridržava se internih procedura i uobičajenih poslovnih standarda kako bi osigurala kvalitetu rada i visoku razinu zadovoljstva kupaca.

Ukoliko imate priziv na rezultate inspekcije (kontrola robe i kontrola na liniji klanja) ili prigovor na rezultate ispitivanja u laboratoriju, rad, stručnost, ponašanje djelatnika, poštivanje rokova i sl. molimo ispunite polja traženim podacima.

Na izdani izvještaj možete podnijeti priziv (na izvještaj inspekcijskog tijela) i prigovor (na izvještaj laboratorija) samo ako glasi na Vaše ime.

Prilikom rješavanja prigovora/priziva u obzir će se uzeti dokazi i utvrditi činjenično stanje. Nakon obrade kontaktirat ćemo Vas i obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetim radnjama. Ukoliko se prigovor/priziv ne odnosi na naš rad odgovoriti  ćemo Vam u roku od 5 dana. U suprotnom ćete odgovor dobiti u roku od 30 dana.

Rješavanje prigovora/priziva provesti će se nepristrano, na nediskriminirajući način, poštujući načelo povjerljivosti. Ukoliko se utvrdi potreba za ponavljanjem ispitivanja/inspekcije i sl. obje strane mogu zatražiti Vaše prisustvovanje (ili Vašeg predstavnika) ponovljenom ispitivanju/inspekciji. Inspecto d.o.o. upravlja prigovorima/prizivima sukladno pisanim postupcima.

Podaci o podnositelju

Područje

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude