ISO 9001

SGS je svjetski najraširenije certifikacijsko tijelo za provedbu implementacije i audita sustava upravljanja po različitim međunarodnim normama.

Prepoznatljivost ISO-a i implementacija međunarodno prihvaćenog sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, predstavlja bitnu razliku u kvaliteti, te donosi brojne kompetetivne prednosti na tržištu.

Implementacija sustava omogućuje kontinuirano poboljšavanje učinkovitosti i efikasnosti vlastitog sustava upravljanja kvalitetom, kao i pripadajućih poslovnih procesa. Te značajke su iznimno bitne u prilagođavanju djelatnika i poslovanja na sve veće tržišne promjene i zahtjeve kupaca.

Norma HRN EN ISO/ 9001:2015

Ova norma određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ispunjavanjem uvjeta definiranih normom organizacija pokazuje sposobnost dosljednog pružanja usluga i proizvoda u skladu s propisima i zadovoljstvom kupaca. Cilj je povećati zadovoljstvo kupaca učinkovitom primjenom sustava uključujući sve njegove procese i neprekidna poboljšavanja.

Inspecto ISO 9001 certifikacija

Tvrtka Inspecto d.o.o prepoznala je važnost prilagodbe poslovnih procesa svjetskim standardima, te je 02.07.2004. godine implementirala sustav za upravljanje kvalitetom sukladan normi HRN EN ISO 9001.

Uspostavljeni sustav osnova je integriranom sustavu upravljanja za pojedine procese unutar tvrtke:

  • upravljanje dokumentima, zapisima i nesukladnim radom
  • interni audit
  • nabava
  • usmjerenost prema kupcu

Sustav upravljanja uspostavljen je za sve aktivnosti tvrtke, te zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO 9001:2015 za aktivnosti:

  • kontrola kakvoće poljoprivrednih proizvoda
  • kontrola kakvoće prehrambenih proizvoda

Pregled certifikata

ISO 9001 certifikat

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude