InspectoKOM

Uspješno proveden EU projekt - InspectoKOM - Komercijalizacija inovacija tvrtke Inspecto d.o.o.

 

Naziv projekta:
InspectoKOM – Komercijalizacija inovacija tvrtke Inspecto d.o.o.

Kratak opis projekta:
Svrha projekta InspectoKOM je povećanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Inspecto d.o.o. prilagodbom i primjenom inovacija procesa, usluga i organizacije poslovanja uz predviđeno trajanje projekta od 38 mjeseci s početkom provedbe od 10.7.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 6.563.190,85 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 5.491.455,87 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 2.795.477,93 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 10.7.2018. do 10.9.2021.

Ciljevi projekta (rezultati projekta):

 1. Inovativne laboratorijske metode u segmentu biotehnologije
  Akreditirana usluga određivanja patogena i identifikacije mesa PCR metodama ne postoji u RH ni susjednim zemljama, a tehnološka inovacija omogućit će višestruko bržu isporuku rezultata što će imati pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost hrane.

 2. Inovativne laboratorijske metode u segmentu mikotoksina
  Na tržište će se plasirati višekomponentna usluga koja će kupcima omogućiti bržu, i tehnološki egzaktniju metodu analitičkog ispitivanja koja predstavlja potpuno novu uslugu na tržištu s obzirom da nema iste usluge koji nudi istu funkcionalnost. Inovativna rješenja posjeduju superiorne tehnološke karakteristike spram konkurentskih usluga u RH i određenim EU zemljama.

 3. Prilagođena i primijenjena inovacija organizacije poslovanja
  Tvrtka će u novoizgrađenome i novoopremljenom laboratoriju u Osijeku, primijeniti inovaciju organizacije poslovanja koja će također doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke.

 4. Povećana konkurentnost tvrtke i izvozni potencijal na lokalnom, regionalnom i EU tržištu
  Kao rezultat komercijalizacije inovacija, očekuju se značajni pozitivni učinci na razini tvrtke te povećanje međunarodne konkretnosti što će se postići rastom prihoda od prodaje za 11%, rastom prihoda od izvoza za 21% te povećanjem broja djelatnika sa 61 na 67 u razdoblju 2016.-2023.

Voditelj projekta:
Anto Nevistić, direktor, 

Koordinatori projekta i kontakt osobe:
Anđa Nevistić, 
Marko Nevistić, 

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava “Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“, Referentna oznaka poziva KK.03.2.2.02

DATUM OBJAVE: 23.01.2019.

NAZIV NABAVE:
Nabava kemikalija i materijala u segmentu biotehnologije i mikotoksina 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
02-2019-KOM

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Ante Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 813 479
Adresa elektroničke pošte:

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je nabava robe, odnosno materijala za pripremu, skladištenje i provedbu analize u segmentu biotehnologije i mikotoksina i pripadajuće kemikalije. 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 13.02.2019. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectokom/ i https://struktrunifondovi.hr/.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-mail:

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 31 813 479

Dokumentaciju preuzmite ovdje:

DoN Kemikalije - Inspecto

28.01.2019 - Inspecto - Pojašnjenje dokumentacije br.1
04.02.2019. - Inspecto - Pojašnjenje dokumentacije br.2
05.02.2019. - Inspecto - Pojašnjenje dokumentacije br.3
07.02.2019. - Inspecto - Pojašnjenje dokumentacije br.4


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava “Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“, Referentna oznaka poziva KK.03.2.2.02

DATUM OBJAVE: 25.01.2019.

NAZIV NABAVE:
Nabava usluge operativnog leasinga LC-MS/MS instrumenta

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
01-2019-KOM

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Ante Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 813 479
Adresa elektroničke pošte:

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je usluga operativnog leasinga LC-MS/MS instrumenta sukladno tehničkoj specifikaciji koja se nalazi kao Prilog 5 Dokumentaciji o nabavi.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 15.02.2019. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Dopušteno je korištenje engleskog jezika u popunjavanju tablice u Prilogu 5 Tehničke specifikacije. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectokom/ i https://struktrunifondovi.hr/.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-mail:

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 31 813 479

Dokumentaciju preuzmite ovdje:

DoN Leasing - Inspecto

07.02.2019. - Inspecto - Pojašnjenje dokumentacije br.1
07.02.2019. - Inspecto - Izmjena 1 Prilog 5 Tehnička specifikacija


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inspecto d.o.o.
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude