InspectoKOM

 

Naziv projekta:
InspectoKOM – Komercijalizacija inovacija tvrtke Inspecto d.o.o.

Kratak opis projekta:
Svrha projekta InspectoKOM je povećanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Inspecto d.o.o. prilagodbom i primjenom inovacija procesa, usluga i organizacije poslovanja uz predviđeno trajanje projekta od 38 mjeseci s početkom provedbe od 10.7.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 6.563.190,85 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 5.491.455,87 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 2.795.477,93 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 10.7.2018. do 10.9.2021.

Ciljevi projekta (rezultati projekta):

 1. Inovirane laboratorijske metode u segmentu biotehnologije
  Akreditirana usluga određivanja patogena i identifikacije mesa PCR metodama ne postoji u RH ni susjednim zemljama, a tehnološka inovacija omogućit će višestruko bržu isporuku rezultata što će imati pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost hrane.

 2. Inovirane laboratorijske metode u segmentu mikotoksina
  Na tržište će se plasirati višekomponentna usluga koja će kupcima omogućiti bržu, i tehnološki egzaktniju metodu analitičkog ispitivanja koja predstavlja potpuno novu uslugu na tržištu s obzirom da nema iste usluge koji nudi istu funkcionalnost. Inovativna rješenja posjeduju superiorne tehnološke karakteristike spram konkurentskih usluga u RH i određenim EU zemljama.

 3. Prilagođena i primijenjena inovacija organizacije poslovanja
  Tvrtka će u novoizgrađenome i novoopremljenom laboratoriju u Osijeku, primijeniti inovaciju organizacije poslovanja koja će također doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke.

 4. Povećana konkurentnost tvrtke i izvozni potencijal na lokalnom, regionalnom i EU tržištu
  Kao rezultat komercijalizacije inovacija, očekuju se značajni pozitivni učinci na razini tvrtke te povećanje međunarodne konkretnosti što će se postići rastom prihoda od prodaje za 11%, rastom prihoda od izvoza za 21% te povećanjem broja djelatnika sa 61 na 67 u razdoblju 2016.-2023.

Voditelj projekta:
Anto Nevistić, direktor, ante.nevistic@inspecto.hr

Koordinatori projekta i kontakt osobe:
Anđa Nevistić, andja.nevistic@inspecto.hr
Marko Nevistić, marko.nevistic@inspecto.hr

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inspecto d.o.o.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude