Projekti i suradnja

Tvrtka Inspecto d.o.o. nastoji se uključivati u projekte s institucijama koje provode ciljana znanstvena ili komercijalna istraživanja, monitoringe i sl., ali i razvijati suradnju s drugim europskim laboratorijima.

Kontinuirano ulaganje u tehnologiju i edukaciju djelatnika, dugogodišnja prisutnost na tržištu Republike Hrvatske i susdjednih zemalja omogućio nam je prisustvo u projektima:

 • Istraživanje kemijskog sastava žira, te utjecaj hrandibe žirom na proizvodna svojstva, kvalitetu i kemijski sastav mesa crnih slavonskih svinja, 2019
  Suradnja s Vukovarsko-srijemskom županijom u svrhu utvrđivanja i istraživanja odgovornih genetskih mehanizama koji utječu na intramuskularnu mast crnih slavonskih svinja koja je specifična pasminska osobina crne slavonske svinje, te ima glavnu ulogu u određivanju kvalitete mesa i značajno doprinosi pozitivnim tehnološkim i senzornim svojstvima.

 • Fajferica Gastro Show, Drenovci, 2019
  Suradnja s Vukovarsko-srijemskom županijom i Poljoprivrednim poduzetničkim inkubatorom Drenovci - stručna prezentacija na temu "Sastav masnih kiselina u tradicionalnim proizvodima.

 • Analize pesticida iz biljnog materijala i tla, 2018/2019
  Suradnja s Zadarskom županijom za potrebe projekta PESCAR - Pesticide Control and Reduction, Interreg IPA-CMC, Croatia - Bosnia and Herzegovina, Montenegro.

 • Određivanje ergot alkaloida u hrani i žitaricama, 2016.
  Suradnja s Hrvatskom agencijom za hranu - Uzorkovanje žitarica i proizvoda od žitarica te analiza ergot alkaloida (ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokriptin/ergokriptinin, ergometrin/ergometrinin, ergozin/ergozinin, ergokornin/ergokoninin) u prikupljenim uzorcima.
 • Određivanje ergot alkaloida u hrani i hrani za životinje, 2014./2015.
  Suradnja s Hrvatskom agencijom za hranu - Uzorkovanje žitarica i proizvoda od žitarica te analiza ergot alkaloida (ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokriptin/ergokriptinin, ergometrin/ergometrinin, ergozin/ergozinin, ergokornin/ergokoninin) u prikupljenim uzorcima.
 • Ispitivanje sorti pšenice za proizvođače sorti, 2012./2016.
  Suradnja sa Zavodom za sjemenarstvo i rasadničarstvo pri Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo, te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek.
 • Studija pojavnosti mikotoksina u krmivima i krmnim smjesama u RH, 2011./2012.
  Suradnja s Hrvatskom agencijom za hranu.
 • Mikotoksini u pšenici skladištenoj u Slavoniji i Baranji, 2009./2010.
  Suradnja s Poljoprivrednim institutom Osijek i Hrvatskom agencijom za hranu.
 • Mikotoksini u tipovima kukuruza namijenjeni ljudskoj prehrani, 2009./2010.
  Suradnja s Poljoprivrednim institutom Osijek.

Tvrtka Inspecto uspješno surađuje i s poznatim europskim laboratorijima poput:

 • SP Laboratorija, Bečej, Srbija
 • SGS, Budimpešta, Mađarska
 • Eurofins, Hamburg, Njemačka
 • Eurofins-Erico, Velenje, Slovenija
 • Neotron, Modena, Italija
 • Dr. Verwey, Rotterdam, Nizozemska
 • Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Madrid, Španjolska

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude