Kontrola robe

Kontrola u silosima i skladištima

Kontrola robe u silosima i skladištima podrazumijeva kontrolu poljoprivrednih proizvoda (žitarica, uljarica), ali i drugih sirovina i tereta.

Kontrola u tranzitnim lukama

Kontrola robe u tranzitnim lukama podrazumijeva cjelovite usluge nadzora i kontrole u tranzitnim lukama u Republici Hrvatskoj pri uvozu ili izvozu robe.

Kontrola u klaoničkim objektima

Tvrtka Inspecto d.o.o. je akreditirani poslovni centar za provedbu razvrstavanja i označavanja svinjskih, goveđih i ovčjih trupova na liniji klanja u klaoničkim objektima.

Kontrola u mješaonama stočne hrane

Kontrola robe u mješaonama stočne hrane podrazumijeva cjelovite usluge kontrole i praćenja procesa ulaznih komponenti u pogon, te provođenja testova homogenosti i križne kontaminacije.

Kontrola u tvornicama šećera

Kontrola robe u tvornicama šećera podrazumijeva cjelovite usluge kontrole količine i kvalitete sirovina za proizvodnju šećera, te potrebnih energenata u proizvodnji (kamen, ugalj i koks).

Ovlašteni servis vlagomjera/NIR uređaja

Tvrtka Inspecto d.o.o. je ovlašteni i specijalizirani centar za servisiranje NIR uređaja koji se koriste za analitička mjerenja žitarica i uljarica u poljoprivredi.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude