Mikrobiološka čistoća objekata

Mikrobiološki laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. provodi ispitivanja mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom.

Koji objekti podliježu sanitarnom nadzoru?

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07-NN 43/09) objekti koji podliježu sanitarnim nadzorom su:

  • građevine, prostorije, prostori, uređaji i oprema koji se bave gospodarskom djelatnošću
  • djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, sporta i rekreacije

Koji subjekti su obavezni provoditi kontolu?

Kontrolu su obvezi provoditi subjekti u poslovanju s hranom:

  • Industrijski objekti za proizvodnju hrane i predmeta opće uporabe
  • Ugostiteljski objekti iz skupine hoteli, restorani, catering objekti i sl.
  • Objekti na području djelatnosti zdravstva, odgoja, socijalne skrbi (vrtići, škole, domovi)
  • Caffe barovi

Koliko često treba provoditi kontrolu?

Pravilnikom o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09)  određuje se učestalost kontrole i normativi mikrobiološke čistoće.

Kontrolu mikrobiološke čistoće objekata pod sanitarnim nadzorom treba provoditi redovito i to najmanje jednom u šest mjeseci.

Metodom određivanja mikrobiološke čistoće podrazumijevaju se postupci uzimanja brisa na predmetima, površinama i rukama djelatnika.

Uzorkovanje s površina upotrebom brisa* HRN ISO 18593-2019
Aerobne mezofile bakterije HRN ISO 4833-1-1:2013
Enterobacteriaceae HRN ISO 21528-2-2:2017

Tumačenje rezultata kontrole

Prema pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom
(NN 137/09)

  • Mikrobiološka čistoća objekta je ZADOVOLJAVAJUĆA kada je < 25% ispitanih uzoraka neprihvatljive čistoće
  • Mikrobiološka čistoća objekta je NEZADOVOLJAVAJUĆA kada je >25% ispitanih uzoraka neprihvatljive čistoće

NEZADOVOLJAVAJUĆA mikrobiološka čistoća objekta ugrožava zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe u smislu općih mjera za sprječavanje  i suzbijanje zaraznih bolesti. U slučaju nezadovoljavajuće mikrobiološke čistoće objekta potrebno je poduzeti određene koretivne mjere, što zahtjeva i ponovno ispitivanje mikrobiološke čistoće objekta.

Povezana usluga: uvođenje i kontrola HACCP sustava

Tvrtka Inspecto nudi uslugu uvođenje i kontrola HACCP sustava, te stručno savjetovanje u pogledu poboljšanja higijene kompletnog objekta (prostorija, opreme, radnih površina, osoblja, te ostale higijenske zahtjeve) s ciljem smanjenja rizika od zaraznih bolesti.

Preuzmi letak Inspecto - Mikrobiološka čistoća objekata

Katalog parametara ispitivanja mikrobiološke čistoće objekata


Vrsta analize Metoda
Uzorkovanje s površina upotrebom briseva 1
HRN ISO 18593:2008
Aerobne mezofilne bakterije 1
HRN ISO 4833-1:2013
Enterobacteriaceae 1
HRN ISO 21528-2:2017
Salmonella spp. 1
HRN ISO 6579-1:2017
Listeria monocytogenes 1
HRN EN ISO 11290-1:2017

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude