Mikrobiološka čistoća objekata

Kontrola mikrobiološke čistoće objekata obavlja se prema Pravilniku o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/2009).

U objektima koji imaju uveden sustav samokontrole razvijen u skladu s načelima sustava HACCP-a i dobre proizvođačke prakse, ispitivanje mikrobiološke čistoće smatra se dijelom plana samokontrole.

U kojim objektima i kako se provodi kontrola mikrobiološke čistoće?

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/2009) kontrola mikrobiološke čistoće provodi se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, uključujući:

  • građevine, prostorije, prostori, uređaji i opremu osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost i djelatonost na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije.

Površine postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruke osoba koje u poslovanju s hranom dolaze u dodir s hranom i predmetima opće uporabe i/ili u obavljanju djelatnosti pružanja usluga pučanstvu moraju odgovarati normativima mikrobiološke čistoće propisanim Pravilnikom NN 137/2009.

Mjesto, broj i učestalost uzimanja uzoraka za kontrolu mikrobiološke čistoće ovisi o opsegu i vrsti proizvodnje ili pružanja usluga.

Metodama određivanja mikrobiološke čistoće podrazumijevaju se postupci uzimanja uzoraka brisa za određivanje broja i vrste bakterija na površinama postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku djelatnika.

Uzorkovanje i mikrobiološka analiza provodi se u skladu s međunarodnim normama u Mikrobiološkom laboratoriju tvrtke Inspecto d.o.o.

Uzorkovanje s površina upotrebom brisa HRN ISO 18593*
Aerobne mezofilne bakterije HRN ISO 4833-1
Enterobacteriaceae HRN ISO 21528-2

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. nudi usluge stručnog savjetovanja u pogledu poboljšanja higijene kompletnog objekta (prostorija, opreme, radnih površina, osoblja te ostale higijenske zahtjeve) s ciljem smanjenja rizika od zaraznih bolesti.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude