InspectoLAB

Uspješno proveden EU projekt - InspectoLAB - Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe.

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka Inspecto d.o.o. je uspješno dovršila razvoj i komercijalizaciju inovativnog koncepta laboratorija nakon 20 mjeseci provedbe projekta i time stvorila preduvjete za održivi rast i razvoj tvrtke.

Izgradnjom nove poslovno-proizvodne građevine te nabavom i implementacijom novih strojeva i opreme povećani su prostorni i proizvodni kapaciteti. Spomenuto je rezultiralo uvođenjem novih metoda rada, povećanjem broja ispitivanja, smanjenjem troškova, jačanjem stručnih kapaciteta te diversifikacijom uslužnog portfelja u poslovanju tvrtke.

Uspješnost u provedbi projekta potvrđuju i sljedeći ostvareni rezultati:

  • Izgrađen suvremeni centar za laboratorijska ispitivanja te opremljen specijaliziranom opremom i namještajem
  • Nabavljene suvremene tehnologije za laboratorijske analize čime su povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti tvrtke
  • Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za upravljanje novim tehnologijama
  • Javnost i klijenti informirani o provedbi projekta te komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Uz savjetodavnu podršku tvrtke Sense savjetovanje d.o.o., Inspecto d.o.o. je uspješno upravljao projektnim aktivnostima. Zahvaljujući provođenju projekta sukladno pravilima provedbe EU projekata, očekuje se da će po odobravanju Završnog izvještaja o provedbi projekta Inspecto d.o.o. ostvariti apsorpciju ugovorenog iznosa EU sredstava od visokih 99,5%, uz ostvarene uštede nastale provedbom 13 postupka nabave radova, roba i usluga.Tvrtka Inspecto d.o.o. je započela s provedbom projekta „INSPECTO LAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na izgradnju novog centra za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe uz nabavu novih tehnologija i usavršavanja djelatnika, te promicanja vidljivosti tvrtke i usluga.


Cilj projekta je ostvariti rast prihoda od prodaje i izvoza te rast produktivnosti što će povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Inspecto d.o.o. i hrvatskih MSP u segmentu laboratorijskih ispitivanja, kroz uvođenje novih akreditiranih metoda, povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta, broja djelatnika te povećanje vidljivosti tvrtke.

Rezultati projekta uključuju povećanje prihoda od prodaje za 63%, prihoda od izvoza za 247%, produktivnosti za 18% te otvaranje minimalno 21 novog radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 33.452.755,54 kn
Bespovratna potpora: 11.263.167,18 kn
Razdoblje provedbe: od 1. kolovoza 2016. do 1. kolovoza 2018.

Voditelj projekta:
Anto Nevistić, direktor,

Koordinatori projekta i kontakt osobe:
Anđa Nevistić,
Marko Nevistić,

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0),  sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

NAZIV NABAVE:
Izvođenje radova za izgradnju suvremenog laboratorija za ispitivanja kontrole kvalitete roba i sirovina Evidencijski broj nabave: 01.

PODACI O NARUČITELJU:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Ante Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 813 479
Adresa elektroničke pošte:

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je građenje građevine gospodarske namjene (poslovna-uredsko uslužna) - suvremeni laboratorij za ispitivanja kontrole kvalitete roba i sirovina.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Postupak nadmetanja s objavom Obavijesti o nabavi

DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje:
08.09.2016.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
28.09.2016. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Inspecto d.o.o., Električne centrale 1, 31 400 Đakovo

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila:

Dokumentaciju preuzmite ovdje:

Inspecto_Dokumentacija_za_nadmetanje_EV-01-16

Inspecto_Pojašnjenje_dokumentacije_br1_EV-01-16

28.9.2016. istekao je rok za podnošenje ponuda za predmetni postupak.


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0),  sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ 

DATUM OBJAVE: 01.06.2017.

NAZIV NABAVE:
Nabava novih tehnologija za kemijsko laboratorijska ispitivanja
Evidencijski broj nabave: 07/2017

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Anđa Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 560 142
Adresa elektroničke pošte:

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su tehnologije za kemijsko laboratorijska ispitivanja s usavršavanjem.
Predmet nabave je podijeljen po grupama nabave te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu ili obje grupe predmeta nabave:

Grupa 1:
Predmet nabave je:

  • jedan (1) Destilator za jake kiseline,
  • jedan (1) Mikrovalni sistem za digestiju,
  • jedan (1) Sustav suspregnute plazme s masenim detektorom i tekućinskom kromatografijom

Grupa 2:
Predmet nabave je jedan (1) Mlin velike snage za mljevenje uzoraka.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 21.06.2017. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectolab/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila:

21.06.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

DATUM OBJAVE: 24.07.2017.
NAZIV NABAVE:
Predmet nabave: Nabava laboratorijskog i uredskog namještaja
Evidencijski broj nabave: 08/2017

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Anđa Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 560 142
Adresa elektroničke pošte:

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je laboratorijski i uredski namještaj. Predmet nabave uključuje dostavu, montažu i ugradnju opreme.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14.08.2017. godine u 10,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectolab/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila:

14.08.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inspecto d.o.o.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude