InspectoLAB

Tvrtka Inspecto d.o.o. je započela s provedbom projekta „INSPECTO LAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na izgradnju novog centra za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe uz nabavu novih tehnologija i usavršavanja djelatnika, te promicanja vidljivosti tvrtke i usluga.


Cilj projekta je ostvariti rast prihoda od prodaje i izvoza te rast produktivnosti što će povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Inspecto d.o.o. i hrvatskih MSP u segmentu laboratorijskih ispitivanja, kroz uvođenje novih akreditiranih metoda, povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta, broja djelatnika te povećanje vidljivosti tvrtke.

Rezultati projekta uključuju povećanje prihoda od prodaje za 63%, prihoda od izvoza za 247%, produktivnosti za 18% te otvaranje minimalno 21 novog radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 33.452.755,54 kn
Bespovratna potpora: 11.263.167,18 kn
Razdoblje provedbe: od 1. kolovoza 2016. do 1. kolovoza 2018.

Voditelj projekta:
Anto Nevistić, direktor,

Koordinatori projekta i kontakt osobe:
Anđa Nevistić,
Marko Nevistić,

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0),  sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

NAZIV NABAVE:
Izvođenje radova za izgradnju suvremenog laboratorija za ispitivanja kontrole kvalitete roba i sirovina Evidencijski broj nabave: 01.

PODACI O NARUČITELJU:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Ante Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 813 479
Adresa elektroničke pošte: ante.nevistic@inspecto.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je građenje građevine gospodarske namjene (poslovna-uredsko uslužna) - suvremeni laboratorij za ispitivanja kontrole kvalitete roba i sirovina.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Postupak nadmetanja s objavom Obavijesti o nabavi

DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje:
08.09.2016.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
28.09.2016. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Inspecto d.o.o., Električne centrale 1, 31 400 Đakovo

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: ante.nevistic@inspecto.hr

Dokumentaciju preuzmite ovdje:

Inspecto_Dokumentacija_za_nadmetanje_EV-01-16

Inspecto_Pojašnjenje_dokumentacije_br1_EV-01-16

28.9.2016. istekao je rok za podnošenje ponuda za predmetni postupak.


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0),  sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ 

DATUM OBJAVE: 01.06.2017.

NAZIV NABAVE:
Nabava novih tehnologija za kemijsko laboratorijska ispitivanja
Evidencijski broj nabave: 07/2017

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Anđa Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 560 142
Adresa elektroničke pošte:

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su tehnologije za kemijsko laboratorijska ispitivanja s usavršavanjem.
Predmet nabave je podijeljen po grupama nabave te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu ili obje grupe predmeta nabave:

Grupa 1:
Predmet nabave je:

  • jedan (1) Destilator za jake kiseline,
  • jedan (1) Mikrovalni sistem za digestiju,
  • jedan (1) Sustav suspregnute plazme s masenim detektorom i tekućinskom kromatografijom

Grupa 2:
Predmet nabave je jedan (1) Mlin velike snage za mljevenje uzoraka.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 21.06.2017. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectolab/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila:

21.06.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

DATUM OBJAVE: 24.07.2017.
NAZIV NABAVE:
Predmet nabave: Nabava laboratorijskog i uredskog namještaja
Evidencijski broj nabave: 08/2017

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Anđa Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 560 142
Adresa elektroničke pošte: andja.nevistic@inspecto.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je laboratorijski i uredski namještaj. Predmet nabave uključuje dostavu, montažu i ugradnju opreme.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14.08.2017. godine u 10,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectolab/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: andja.nevistic@inspecto.hr

14.08.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inspecto d.o.o.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude

111