Uvođenje i kontrola GlobalGAP sustava

GlobalGAP. je organizacija koja utvrđuje i donosi skup dobrovoljnih međunarodnih standarda namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima s ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti hrane. Danas GlobalGAP predstavlja jedan od vodećih programa certificiranja poljoprivrednih proizvođača, te se pojavljuje kao jedna od bitnih preporuka trgovačkih lanaca.

GlobalGAP moduli

GlobalGAP IFA (Integrated Farm Assurance) standard je samostalni integrirani standard s modularnim pristupom za različite grupe proizvoda. Temelj standarda čini primjena dobre poljoprivredne prakse, integrirane kontrole pesticida, sustava upravljanja kvalitetom i HACCP načela.

 Moduli su slijedeći:

 • osnova za sve proizvođače (all farm base module),
 • modul područja primjene (scope module) - definira kriterije bazirane na različitim zahtjevima za različite sektore proizvodnje - biljna proizvodnja, stočarska proizvodnja, akvakultura
 • podsektorski moduli (sub-scope module) - pokrivaju određenu grupu proizvoda i različite aspekte proizvodnje hrane u proizvodnom lancu.

GlobalGAP ima definirane zahtjeve sukladno odabranim modulima (opći zahtjevi kao osnova za sve module, kontrolne točke i kriteriji sukladnosti sukladno modulu područja primjene i podsektorskim modulom).  

Usluge tvrtke Inspecto pri implementaciji GlobalGAP sustava obuhvaćaju:

 • analiza postojećeg stanja, odabir opcije i modula
 • savjeti i prijedlozi za uklanjanje organizacijskih i infastrukturalnih nedostataka
 • upućivanje na GlobalGAP odobrene certifkacijske kuće (ukoliko se provodi certificiranje sustava)
 • edukacija zaposlenika po pitanju GlobalGAP zahtjeva, ovisno o opciji i modulu
 • izrada kompletne dokumentacije i uspostava GlobalGAP
 • validacija sustava i edukacija zaposlenika po uspostavi dokumentacije
 • provedba internih audita
 • završne pripreme za postupak certifikacije

Osim implementacije, pružamo uslugu revizije GlobalGAP sustava sukladno važećoj zakonskoj regulativi. 

U sklopu uspostavljenog GlobalGAP sustava možemo ponuditi provedbu svih potrebnih laboratorijskih ispitivanja:

 • analiza vode
 • analiza tla
 • analiza mikrobiološke čistoće - brisevi površina, brisevi opreme, brisevi ruku zaposlenika
 • analiza gotovih proizvoda

Koje su uvođenja GlobalGAP sustava?

 • smanjenje negativnog utjecaja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje
 • osiguranje kvalitetnog, zdravstveno ispravnog i sigurnog proizvoda
 • briga o higijeni prilikom svih procesnih faza
 • briga o zdravlju potrošača, okoliša i životinja
 • poštivanje općih zahtjeva zdravlja i sigurnosti zaposlenika u poljoprivredi
 • poštivanje posebnih normativa u postupanju sa zaposlenicima
 • poboljšanje komunikacije unutar lanca opskrbe
 • usklađenost sa zakonima i propisima
 • olakšani pristup na međunarodnom tržišu
 • povećanje povjerenja kupaca i/ili drugih zainteresiranih strana

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude