FOSFA Superintendent

FOSFA (Federation od Oils, Seeds and Fats Associations) je međunarodna organizacija koja definira ugovore i arbitražu u svjetskoj trgovini uljaricama, uljima i mastima.

FOSFA je prisutna u 85 zemalja svijeta, a broji preko 1000 članova. Međusobni odnosi uključenih ugovornih strana definirani su FOSFA ugovorima ovisno o vrsti robe i paritetima, npr. CIF, C&F ili FOB za soju, suncokret, uljanu repicu i druga biljna i životinjska ulja i masti, te rafinirana ulja i masti. 85% ukupne svjetske trgovine uljima i mastima trguje se pod FOSFA ugovorima.

FOSFA Superindendent certifikacija

Inspecto d.o.o. je od 01.04.2011. certificirani Fosfa Superintendent član prema kojem izvršava kontrolu količine i kvalitete uzorkovane robe (uljarice, ulja i masti i srodne sirovine) kojima se trguje prema FOSFA ugovornim uvjetima, te izdaje potrebne izvještaje i certifikate.

Inspecto kao FOSFA certificirani član primjenjuje "Fosfa code of practise" kojim osigurava točnost i nepristranost u kontroli robe i tereta prema primjenjivim FOSFA pravilima i ISO normama.

Pregled certifikata

FOSFA Superintendent certifikat
(vrijedi do 31.03.2025.)

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude