GMP+ FSA B10 certifikacija

16. Listopad 2017. • Pregledano 255 puta

Tijekom mjeseca rujna 2017.godine u tvrtki Inspecto d.o.o. proveden je nadzor o implementaciji sustava prema GMP+ B10 certifikacijskoj shemi za laboratorijske analize hrane za životinje.

Nadzor je provela ovlaštena certifikacijska nizozemska kuća SGS. Prema nalazima ocjenjitelja, utvrđeno je kako su ispunjeni svi potrebni zahtjevi ove sheme te je dan prijedlog o dodjeli certifikata.

Od 3. listopada 2017. posjedujemo certifikat prema navedenoj shemi te smo time postali prvi laboratorij u Hrvatskoj certificiran prema GMP+ B10 što omogućava ispunjavanje zahtjeva većeg broja partnera u međunarodnoj trgovini hrane za životinje..

Više o GMP+ FSA B10 certifikaciji

Podijeli

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude