Žetva pšenice u Hrvatskoj, rod 2018

23. Srpanj 2018. • Pregledano 576 puta

U Hrvatskoj je u 2018 godini zasijano 142.000 hektara pšenice, što je u odnosu na prethodnu godinu za oko 45.000 hektara više. Prinosi su se kretali u prosjeku oko 5,5-6,0 t/ha.

Žetva je počela dva tjedna ranije od predviđenog, a učestale kiše produžile su skidanje pšenice s polja. Nepovoljni vremenski uvjeti djelomično su isprali kvalitetu pšenice, pa je drugi dio žetve rezultirao smanjenjem hektolitra i pojavom proklijalih zrna.

Tijekom otkupa pšenice i ove godine odlučujući parametar za razvrstavanje pšenice u kvalitativne klase bio je postotak proteina. Prema Pravilniku o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018., pšenica se razvrstava u 5 kvalitativnih klasa:

Tablica 1. Propisani parametri kvalitete i kvalitativne klase pšenice prema pravilniku

Kvalitativne klase pšenice

 

Premium

I. klasa

II. klasa

III. klasa

IV. klasa

Proteini (%)

>15

13,5-14,99

12,00-13,49

10,5-11,99

<10,49

Hektolitar (kg/hl)

80

78

78

74

<74

Vlaga (%)

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Primjese (crna) (%)

najviše 2

najviše 2

najviše 2

najviše 2

najviše 2

Ukupna primjesa (%)

najviše 5

najviše 5

najviše 5

najviše 5

najviše 5

Na otkupnim mjestima u Slavoniji i Baranji pšenica se odvajala prema kvalitativnim klasama, na temelju čega su otkupljivači formirali cijene. Tijekom otkupa 2018.godine kontrolna kuća Inspecto d.o.o. napravila je pregled 294.092.152 tona pšenice.

Tablica 2. Prosječni parametri kvalitete pšenice roda 2018

Parametar

Vaga
(%)

Hektolitar
(kg/hl)

Primjesa (%)

Ukupna

Bijela

Crna

Anorganska

Prosječna vrijednost

13,01

76,55

4,26

3,73

0,39

0,14

Prosječna vrijednost vlage je 13,01% (prosjek u 2017.g -- 12,21%).
Prosječna vrijednost hektolitra je 76,55 kg/hl (prosjek u 2017.g. -- 80,30kg/hl).

Tablica 3. Zastupljenost pojedinih kvalitativnih klasa pšenice

Klasa kvalitete

Premium
>15

I. klasa
13,5-14,99

II. klasa
12,00-13,49

III. klasa
10,5-11,99

IV. klasa
<10,49

Pregledane količine

5.718.050

48.744.810

117.147.630

99.064.492

23.417.170

Postotni udio

1,96%

16,57%

39,83%

33,68%

7,96%

Prosječna vrijednost proteina je 12,31% (prosjek u 2017.g. -- 11,75%).


Grafički prikaz kretanja pojedinih parametera kvaliteta na osnovi ukupno pregledane količine robe.

Slika 1. Vlaga

Slika 2. Hektolitar

Slika 3. Protein


Tehnološki pokazatelji kvalitete pšenice

Tehnološka kvaliteta pšenice procjenjena na osnovi klasičnih reoloških analiza pomoću farinografa, ekstenzografa, amilografa, broja padanja i alveografa je unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima i učestalim kišama dobra.

Ovogodišnje analize pokazale su nešto niže vrijednosti broja padanja i amilograma u odnosu na prethodnu žetvenu godinu. Pred kraj žetve vrijednosti broja padanja spustile su se sa početnih 300-350sec na oko 200sec, što je i očekivano obzirom na kišne dane tijekom žetve. Prosječna vrijednost iznosi 261 sec.

Slika 4. Kretanje vrijednosti broja padanja

Vrijednosti amilograma iznosile su od 230-2500AJ. Prosječna vrijednost iznosi 1200 AJ.

Farinogrami u odnosu na prethodnu godinu pokazuju veći stupanj omekšanja, tako da je većina pšenica bez obzira u koju kvalitativnu grupu pripada s obzirom na udio proteina,  svrstana u B1 i B2 farinografske grupe. Energije na ekstenzografu se u prosjeku kreću od 80-115 cm2 , a omjer otpora i rastezljivosti u prosjeku od 2,2 do 2,9, što pokazuje dobra pekarska svojstva.

Na području Slavonije i Baranje većinom su zasijane kvalitetne krušne sorte (Kraljica, Maja, Mia, Bologna, Ingenio, Viktorija, Olimpija, Vulkan) koje su uz dobre agrotehničke mjere, unatoč vremenskim neprilikama rezultirale dobrom kvalitetom.

Vrijednosti reoloških pokazatelja kvalitete unutar pojedinih klasa

Premium klasa

 • protein 15,5%
 • gluten 32,8%
 • upijanje vode 61,7%
 • razvoj tijesta 2,5 mm
 • stabilnost 4,2 mm
 • omekšanje 25 FJ
 • kvalitetni broj 78,0
 • grupa kvalitete A2
 • energija 123 cm2
 • rastezljivost 185 mm
 • otpor 290 EJ
 • max otpor 500 EJ
 • o/r 1,6
 • Max viskoznost 1890 AJ
 • Hagberg; broj padanja 372 sec

I. Klasa

 • protein 13,8%
 • gluten 28,1%
 • upijanje vode 58,3%
 • razvoj tijesta 1,9 mm
 • stabilnost 1,1 mm
 • omekšanje 45 FJ
 • kvalitetni broj 61,0
 • grupa kvalitete B1
 • energija 135 cm2
 • rastezljivost 161 mm
 • otpor 390 EJ
 • max otpor 655 EJ
 • o/r 2,4
 • Max viskoznost 1205 AJ
 • Hagberg; broj padanja 301 sec

II. Klasa

 • protein 12,6%
 • gluten 24,9%
 • upijanje vode 58,2%
 • razvoj tijesta 1,8 mm
 • stabilnost 0,7 mm
 • omekšanje 85 FJ
 • kvalitetni broj 51,4
 • grupa kvalitete B2
 • energija 112 cm2
 • rastezljivost 157 mm
 • otpor 385 EJ
 • max otpor 530 EJ
 • o/r 2,5
 • Max viskoznost 860 AJ
 • Hagberg 262 sec

III. Klasa

 • protein 11,8%
 • gluten 21,1%
 • upijanje vode 54,0%
 • razvoj tijesta 1,6 mm
 • stabilnost 0,6 mm
 • omekšanje 95 FJ
 • kvalitetni broj 45,3
 • grupa kvalitete B2
 • energija 85 cm2
 • rastezljivost 122 mm
 • otpor 450 EJ
 • max otpor 535 EJ
 • o/r 3,7
 • Max viskoznost 325 AJ
 • Hagberg; broj padanja 189 sec

IV. Klasa

 • protein 10,4%
 • gluten 19,5%
 • upijanje vode 55,2%
 • razvoj tijesta 1,1 mm
 • stabilnost 0,5 mm
 • omekšanje 150 FJ
 • kvalitetni broj 29,4
 • grupa kvalitete C2
 • energija 66 cm2
 • rastezljivost 128 mm
 • otpor 370 EJ
 • max otpor 430 EJ
 • o/r 2,9
 • Max viskoznost 420 AJ
 • Hagberg 202 sec
Podijeli

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude