Stručni seminar "Izazovi u analizi hrane i ambalaže", Zagreb

08. Ožujak 2019. • Pregledano 882 puta

06.03.2019. godine u Zagrebu održan je seminar pod pokroviteljstvom tvrtke Kobis d.o.o. na temu "Izazovi u analizi hrane i ambalaže. Tvrtka Inspecto d.o.o. održala je stručno predavanje na temu "Utjecaj matrice u kvantitativnoj analizi ostataka aktivnih tvari pesticida u hrani GC-MS/MS-om".

Ovaj cjelodnevni događaj obilježen je sa sedam visoko stručnih predavanja. Predavanja su održali stručnjaci iz Thermo Fisher Scientific-a i zadovoljni korisnici Thermo Scientific opreme među kojima je i tvrtka Inspecto d.o.o. Sudionici su imali priliku čuti o novim dostignućima na temu:

  • Screening-a te ciljanih analiza ostataka pesticida i kontaminanata u hrani
  • Upotrebe highly accurate mass spectrometry u analizi kontaminanata
  • Baze podataka i programa za obradu masenih spektara
  • Novih tehnoloških rješenja u polju kontrole hrane

Tvrtka Inspecto d.o.o. je kao predavač predstavila problematiku utjecaja matrice u svakodnevnoj analizi ostataka aktivnih tvari pesticida u hrani pod nazivom „Utjecaj matrice u kvantitativnoj analizi ostataka aktivnih tvari pesticida u hrani GC-MS/MS-om“. Stručno predavanje održala je dr.sc. Mateja Bulaić, dipl.ing.eko.,prof.bio.


Inspecto - Kobis - Seminar - Izazovi u analizi hrane i ambalaže
Podijeli

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude