Mjera 10.1.17 - Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

28. Lipanj 2021. • Pregledano 2022 puta

Prema NN 67/2021 (18.6.2021.) i pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu donešena je nova mjera za poljoprivredna gospodarstva koja u ARKOD sustavu imaju poljoprivredno zemljište koje se koristi kao oranica.

Tko su korisnici mjere IAKS M10, tip 10.1.17.?

Korisnici mjere su poljoprivredna gospodarstva koja u ARKOD sustavu imaju poljoprivredno zemljište koje se koristi kao oranica, a mogu biti i površine pod travom, travolikom pašom i djetelinom.

Gdje mogu provesti analizu tla?

Uzorak treba predati u ovlašteni ili referentni laboratorij.

Da li je Inspecto ovlašteni laboratorij?

Da. Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. je ovlašteni službeni laboratorij za obavljanje analiza tla u smislu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ovlašten od strane Ministarstva poljoprivede (Rješenje od 16. svibnja 2017. godine – Klasa: UP/I-320-02/16-01/03, Ur.broj: 525-07/0367-17-2).

Da li mogu angažirati Inspecto za uzorkovanje?

Da. Inspecto provodi uzorkovanje tla i pripremu za analizu.

Koje su obveze korisnika?

  • Analiza tla
  • Petogodišnji plan gnojidbene preporuke
  • Ispitivanje ukupnog dušika na stajskom gnojivu

Važni rokovi za korisnika

Do 15.prosinca.2021. predati analizu tla, petogodišnji plan gnojidbene preporuke i analizu stajskog gnojiva

Službene upute

Preuzmi upute za korisnike tipa operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

Što Inspecto može učiniti za Vas? 

InspectoLAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe - među kojima je i laboratorij za tlo i gnojiva provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla, izdaje petogodišnji plan gnojidbene preporuke, te vrši kemijsko ispitivanje dušika na stajskom gnojivu.

Kako vas mogu kontaktirati?

Za sva pitanja, cijene i dogovore oko uzorkovanja možete kontaktirati direktno ured prodaje na telefon +385 31 228 607 ili email prodaja@inspecto.hr

Preuzmi letak - Inspecto - Analiza tla - nove mjere 10.1.17

Podijeli

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude