Mjera 10.1.17 - Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama

28. Lipanj 2021. • Pregledano 206 puta

Prema NN 67/2021 (18.6.2021.) i pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu donešena je nova mjera za poljoprivredna gospodarstva koja u ARKOD sustavu imaju poljoprivredno zemljište koje se koristi kao oranica.

Tko su korisnici mjere M 10.1.17.

Korisnici mjere su poljoprivredna gospodarstva koja u ARKOD sustavu imaju poljoprivredno zemljište koje se koristi kao oranica.

Koje su obveze korisnika?

  • Analiza tla
  • Petogodišnji plan gnojidbene  preporuke
  • Ispitivanje ukupnog dušika na stajskom gnojivu

Važni rokovi za korisnika

Do 15.rujna.2021. predati analizu tla, petogodišnji plan gnojidbene preporuke, analizu stajskog gnojiva

Što možemo napraviti za Vas? 

InspectoLAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe - među kojima je i laboratorij za tlo i gnojiva provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla, izdaje petogodišnji plan gnojidbene preporuke, te vrši kemijsko ispitivanje dušika na stajskom gnojivu.

Inspecto d.o.o. laboratorij je ovlašteni službeni laboratorij za obavljanje analiza tla u smislu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ovlašten od strane Ministarstva poljoprivede (Rješenje od 16. svibnja 2017. godine – Klasa: UP/I-320-02/16-01/03, Ur.broj: 525-07/0367-17-2).

Za sva pitanja, cijene i dogovore oko uzorkovanja možete nas kontaktirati direktno ured prodaje:

+385 31 228 607
+385 31 228 619
prodaja@inspecto.hr

Preuzmi letak - Inspecto - Analiza tla - nove mjere 10.1.17

Podijeli

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude