3. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane i Svjetski dan hrane, Osijek

17. Listopad 2019. • Pregledano 100 puta

U Osijeku, 17.10.2019. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti održana je 3.hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom i hrane i Svjetski dan hrane u organizaciji HAPIH-a, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i PBF Zagreb

Obilježavanje svjetskog dana hrane započeto je okruglim stolom "Zdrava prehrana - sve veći izazov današnjeg vremena" - koju je moderirao g. Mislav Togonal.

Sudionici okruglog stola bili su: pomoćnica ministra Ministarstva zdravstva, predstavnica FAO (organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a), pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC Osijek, predstavnica PBF-a Zagreb, voditeljica Zavoda za endokrinologiju KBC Osijek, te predstavnica HAPIH-a.

Teme na konferenciji bile su vezane za prehrambene navike građana Hrvatske, strateški plan oko smanjenog unosa soli, prirodni dodaci prehrani i potencijalni rizici, procjena izloženosti živi iz ribe, ostaci pesticida u hrani (opasnosti i rizici), kontrola i praćenje genetski modificiranih organzama na tržištu RH.

Potaknuta je i rasprava oko rada Državnog inspektorata, tj. koje su prednosti objedinjenog sustava kontrole, prikupljanje podataka i izvještavanje EU, procjena rizika u RASFF sustavu, te o komunikaciji s potrošačima putem oznaka na proizvodima.

Zaključno, na konferenciji su prikazani rezultati Eurobarometar istraživanja: "Sigurnost hrane na području EU" koji su pokazali gdje se nalazi Hrvatska u odnosu na ostale članice EU.

Tvrtka Inspectio, kao službeni laboratorij za ispitivanje sigurnosti hrane u Hrvatskoj, s pozornošću je pratila konferenciju i pitanja koja se tiču sigurnsoti hrane.

Podijeli

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude