Laboratory testing

Inspecto d.o.o. laboratorij osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje hrane, hrane za životinje, tla, voda, vina, uzoraka okoliša iz primarne proizvodnje, mikrobiološke čistoće objekata i predmeta opće uporabe, uzorkovanje vode i hrane, u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio ove potvrde o akreditaciji.

Pregled potvrde HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Fleksibilnim područjem akreditacije dopušta se laboratoriju primjena metoda ispitivanja na materijale/proizvode, vrstu ispitivanja/svojstvo i raspone unutar područja, u skladu s dokumentiranim i odobrenim postupcima laboratorija.

Pregled važećeg popisa akreditiranih metoda iz fleksibilnog područja

Zadnje ažuriranje: 20.rev - 26/02/2021Food testing

Sukladno propisima o hrani nije dozvoljeno na tržište stavljati hranu koja nije sigurna, odnosno hranu koja je štetna za zdravlje i/ili neprikladna za prehranu ljudi (oko 75% novih bolesti od kojih ljudi obolijevaju od 2000. godine potječe od životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla).

Water and waste water testing

Laboratorij za vode i otpadne vode provodi uzorkovanje i analizu voda (vode za piće, industrijske vode, vode za navodnjavanje) i otpadnih voda na fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske parametre prema ovlaštenju Ministarstva zdravlja za analizu vode za piće prilikom tehničkih prijema građevina, te prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede za otpadne vode.

Soil testing

Laboratorij za tlo i gnojiva tvrtke Inspecto d.o.o. provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla u svrhu ispitivanja plodnosti tla, te daje preporuke za gnojidbu. Također, provode se ispitivanja kojima se određuje tehnološka kvaliteta šećerne repe u predkampanjskim analizama i u okviru arbitražnih analiza tijekom preuzimanja šećerne repe od proizvođača.

Catalog of laboratory tests

Službeni katalog laboratorijskih ispitivanja prema akreditaciji i fleksibilnom području akreditacije HRN EN ISO/IEC 17025.

Sampling

Kompletna logistička podrška i organizacija uzorkovanja na području Republike Hrvatske, te susjednih zemlja prema zahtjevima partnera.

Interlaboratory tests

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. s ciljem dokazivanja kvalitete rezultata svojih ispitivanja, redovito i uspješno sudjeluje u međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima.

Projects and cooperation

Tvrtka Inspecto d.o.o. nastoji se uključivati u projekte s institucijama koje provode ciljana znanstvena ili tržišna istraživanja, monitoringe i sl., kao i razvijati modele suradnje s drugim europskim laboratorijima.

CROLAB membership

Udruga Hrvatski laboratoriji CROLAB je osnovana u cilju razvoja hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja.

Receive our expert advice, news and offers