InspectoLAB

Uspješno proveden EU projekt „INSPECTOLAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe“

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka Inspecto d.o.o. je uspješno dovršila razvoj i komercijalizaciju inovativnog koncepta laboratorija nakon 20 mjeseci provedbe projekta i time stvorila preduvjete za održivi rast i razvoj tvrtke.

Izgradnjom nove poslovno-proizvodne građevine te nabavom i implementacijom novih strojeva i opreme povećani su prostorni i proizvodni kapaciteti. Spomenuto je rezultiralo uvođenjem novih metoda rada, povećanjem broja ispitivanja, smanjenjem troškova, jačanjem stručnih kapaciteta te diversifikacijom uslužnog portfelja u poslovanju tvrtke.

Uspješnost u provedbi projekta potvrđuju i sljedeći ostvareni rezultati:

  • Izgrađen suvremeni centar za laboratorijska ispitivanja te opremljen specijaliziranom opremom i namještajem
  • Nabavljene suvremene tehnologije za laboratorijske analize čime su povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti tvrtke
  • Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za upravljanje novim tehnologijama
  • Javnost i klijenti informirani o provedbi projekta te komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Uz savjetodavnu podršku tvrtke Sense savjetovanje d.o.o., Inspecto d.o.o. je uspješno upravljao projektnim aktivnostima. Zahvaljujući provođenju projekta sukladno pravilima provedbe EU projekata, očekuje se da će po odobravanju Završnog izvještaja o provedbi projekta Inspecto d.o.o. ostvariti apsorpciju ugovorenog iznosa EU sredstava od visokih 99,5%, uz ostvarene uštede nastale provedbom 13 postupka nabave radova, roba i usluga.Tvrtka Inspecto d.o.o. je započela s provedbom projekta „INSPECTO LAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na izgradnju novog centra za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe uz nabavu novih tehnologija i usavršavanja djelatnika, te promicanja vidljivosti tvrtke i usluga.


Cilj projekta je ostvariti rast prihoda od prodaje i izvoza te rast produktivnosti što će povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Inspecto d.o.o. i hrvatskih MSP u segmentu laboratorijskih ispitivanja, kroz uvođenje novih akreditiranih metoda, povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta, broja djelatnika te povećanje vidljivosti tvrtke.

Rezultati projekta uključuju povećanje prihoda od prodaje za 63%, prihoda od izvoza za 247%, produktivnosti za 18% te otvaranje minimalno 21 novog radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 33.452.755,54 kn
Bespovratna potpora: 11.263.167,18 kn
Razdoblje provedbe: od 1. kolovoza 2016. do 1. kolovoza 2018.

Voditelj projekta:
Anto Nevistić, direktor,

Koordinatori projekta i kontakt osobe:
Anđa Nevistić,
Marko Nevistić,

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inspecto d.o.o.

Receive our expert advice, news and offers