Kontrola i nadzor u mješaonama stočne hrane

Pružanje usluga praćenja ulaznih komponenti u pogon, te provođenje testova homogenosti miješanja i unakrsne kontaminacije

Pružamo sljedeće usluge:

  • uzorkovanje komponenti pri prijemu
  • uzorkovanje za dodatna ispitivanja
  • uzorkovanje mješalica hrane za životinje za ispitivanje homogenosti i unakrsne kontaminacije (kvalitete čišćenja)

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude