Kontrola i nadzor robe u tvornicama šećera

Pružanje usluga kontrole količine i kvalitete sirovina za proizvodnju šećera, te potrebnih energenata (kamen, ugalj i koks).

Naručitelj usluge dobiva izvještaje o količini robe, kvaliteti ulaznih sirovina, potrebne izvještaje o energentima za emisiju plinova.

Pružamo sljedeće usluge:

  • praćenje količine dopremljenih količina robe,
  • uzorkovanje sirovina (repa, sirovi šećer),
  • utvrđivanje kvalitete sirovina (nečistoće, digestija repe),
  • nadzor svojstvenosti energenata pri istovaru,
  • uzorkovanje energenata,
  • osiguranje ispitivanje energenata,
  • dostava izvještaja naručitelju.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude