Implementacija i revizija HACCP sustava

Analiza stanja, edukacija, sustavno održavanje i provedba mjera prema važećim zakonskim regulativama.

HACCP (eng. Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav kontrole koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad kemijskim, fizičkim i biološkim opasnostima u hrani koje su važne za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

HACCP sustav počiva na elementima dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse te uključuje kontrolu zdravstvene ispravnosti sirovina, higijenskih uvjeta proizvodnje (brisevi) te kontrolu gotovog proizvoda prije stavljanja na tržište.

Kome je HACCP sustav obavezan?

Prema zakonodavstvu Republike Hrvatske (Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, NN 81/13, članak 7), odnosno zakonodavstvu Europske unije (Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane, članak 5) subjekt u poslovanju s hranom je obavezan uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke samokontrole temeljene na načelima HACCP sustava.

Sustav je obvezan za sve subjekte u poslovanju s hranom (hoteli, restorani, sendvič barovi, cattering objekti, pečenjarnice, pekare, slastičarne, kuhinje javnih institucija, kantine, domovi, dječji vrtići, škole i sl.)

Prednosti uvođenja HACCP sustava:

 • Zadovoljavanje pravnih propisa o zdravstvenoj ispravnosti hrane,
 • Nadgledanje proizvodnog procesa i kontrolnih parametara na licu mjesta,
 • Identifikacija i otklanjanje potencijalnih opasnosti,
 • Poduzimanje korektivnih mjera prije nastanka ozbiljnih problema,
 • Smanjenje broja slučajeva trovanja hranom i pritužbi potrošača,
 • Povećanje broja potrošača.

Naše usluge pomoći pri implementaciji HACCP sustava obuhvaćaju:

 • Obilazak objekta,
 • Procjena stanja objekta,
 • Savjeti i prijedlozi za uklanjanje organizacijskih nedostataka,
 • Prepoznavanje potencijalnih opasnosti te njihovo uklanjanje,
 • Savjeti oko izrade radnih uputa, procedura, evidencija i dr.,
 • Teoretska edukacija osoblja,
 • Verifikacija sustava.

U sklopu HACCP sustava vršimo kontrolu mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (brisevi opreme i ruku djelatnika).

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude