Implementacija i revizija HACCP sustava

Analiza stanja, edukacija, sustavno održavanje i provedba mjera prema važećim zakonskim regulativama.

Implementacija preduvjetnog programa/HACCP sustava, ovisno o potrebama objekta i važećoj zakonskoj regulativi. Stručna analiza postojećeg stanja objekta, potencijalnih opasnosti, određivanje kontrolnih/kritičnih kontrolnih točki te utvrđivanje odgovarajućih preventivnih i kontrolnih radnji koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane u svim fazama (prijem, proizvodnja, prerada i posluživanje hrane).  

Pružamo sljedeće usluge:

 • obilazak objekta i analiza postojećeg stanja,
 • prijedlog mjera za otklanjanje organizacijskih i drugih nedostataka koje se moraju ukloniti prije i tijekom implementacije preduvjetnog programa/HACCP sustava,
 • identifikacija opasnosti (fizikalnih, kemijskih i bioloških),
 • definiranje kontrolnih i kritičnih kontrolnih točki te korektivnih mjera u svim procesima,
 • izrada radnih uputa i potrebnih evidencija,
 • validacija uspostavljenog sustava u objektu,
 • edukacija zaposlenika.
 • revizija uspostavljenog preduvjetnog programa/HACCP sustava sukladno važećoj zakonskoj regulativi

Naši partneri:

 • ugostiteljski objekti
 • pekarnice
 • slastičarnice
 • hoteli
 • mesnice
 • industrije mesa
 • institucionalne kuhinje
 • restorani
 • trgovački objekti

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude