Pritužbe

Tvrtka Inspecto u provođenju poslovnih aktivnosti trudi se držati internih procedura i uobičajenih poslovnih standarda kako bi osigurala kvalitetu rada uz najniži mogući broj pritužbi.

Slanje pritužbe

Ukoliko imate pritužbu na rezultate ispitivanja u laboratoriju, rezultate inspekcije u kontroli robe, uzorkovanja ili pak primjedbi na rad, stručnost ili ponašanje djelatnike molimo ispunite polja s traženim podacima.

Prilikom rješavanja pritužbe u obzir će se uzeti dokazi i utvrditi činjenično stanje. Rješavanje pritužbe provesti će se na nediskriminirajući način, poštujući načelo povjerljivosti. Ukoliko se utvrdi potreba za ponavljanjem ispitivanja/inspekcije i sl. obje strane mogu zatražiti prisustovanje podnositelja pritužbe ponovljenom ispitivanju/inspekciji.

Nakon obrade kontaktirati ćemo Vas i obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetnim radnjama. Sve pritužbe ćemo arhivirati i upravljati njima sukladno pisanim propisima.

Vrsta pritužbe

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude