HAA ISO 17020

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) neovisna je i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditirenje inspekcijskih/nadzornih organizacija (HRN EN ISO/IEC 17020) u Republici Hrvatskoj.

HAA provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, tj. ocjenjuje sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama. Ocijenu provode stručni i tehnički osposobljeni ocjenitelji i eksperti.

HAA je važno tijelo koje doprinosi sigurnosti kvalitete proizvoda i usluga, zaštiti potrošača, te na taj način pruža potporu gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovom radu.

Inspecto ISO 17020 akreditacija

Inspecto d.o.o. Poslovni centar Đakovo - Inspekcijsko tijelo vrste A - ispunjava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za metode inspekcije u klaoničkim objektima na liniji klanja u pogledu razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova.

Prva akreditacija provedena je 23.09.2008. godine.

Akreditacija inspekcijskih metoda je jedan od preduvjeta za dobivanje ovlaštenja od strane nadležnog Ministarstva za provođenje inspekcije (razvrstavanje i označivanje na liniji klanja) prema važećim Pravilnicima.

Pregled akreditacije

HAA ISO 17020 akreditacija
(vrijedi do 22.09.2023.)

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude