HAA ISO 17020

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je neovisna i neprofitna nacionalna akreditacijska ustanova osnovana od Vlade Republike Hrvatske, a koja provodi akreditacije temeljem Zakona o akreditaciji (NN 158/2003). HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju. HAA je osnovana radi provedbe usklađenja hrvatskog tehničkog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, čime akreditirana tijela imaju ravnopravan položaj na međunarodnom tržištu roba i usluga.

HAA ocjenjuje sukladnost proizvoda, procesa i usluga sa tehničkim propisima i normama. Ocijenu provode stručni i tehnički osposobljeni ocjenitelji i eksperti.

Nadzor inspekcijskog tijela Inspecto d.o.o. PC Đakovo provode zaposlenici i eksperti odjela za akreditiranje nadzornih tijela.

Inspecto d.o.o. - Poslovni centar Đakovo - Inspekcijsko tijelo vrste A - osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za nadzor kvalitete i količine goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i polovica na liniji klanja.

HAA ISO 17020 akreditacija

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude