GMP+ B11

GMP+ International međunarodna je neprofitna privatna organizacija koja posjeduje i upravlja shemom certificiranja hrane za osiguranje sigurnosti hrane (GMP + FSA) i odgovornosti za hranu za životinje.

Pouzdane laboratorijske analize ključne su za snažan i pouzdan lanac sigurnosti hrane. Netočni rezultati analize ugrožavaju sigurnost hrane za životinje, a samim time i sigurnost hrane.

GMP+ International je nakon pažljivog razmatranja odlučio pokrenuti program GMP+ B11 Registered Laboratories. Tim programom se  od 1. siječnja 2020. osigurava da je laboratoriji koje analizira kritične kontaminante za tvrtke s certifikatom GMP + FSA osposobljen za izdavanje pouzdanih rezultata.

GMP+ B11 program namijenjen je isključivo za tri kritične skupine kontaminanata:

  • aflatoksin B1
  • dioksini / dioksini nalik PCB / ne-dioksini nalik PCB-ima
  • teški metali

Certifikacija

Laboratorij tvrtke Inspecto d.o.o. od 14.01.2020. je na popisu registriranih laboratorija GMP+ B11 za ispitivanje:

  • aflatoksina B1
  • teških metala u materijalima za proizvodnju hrane
  • teških metala u gotovim smjesama za hranu za životinje

Ispitivanja se provode putem sofisticiranih tehnika:

  • tekućinska kromatogra – LC-MS/MS - aflatoksin B1
  • masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom ICP-MS - teški metali
GMP+ B11 certifikat

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude