GAFTA Superintendent

Gafta je međunarodna organizacija za trgovinu s više od 1500 članova u 89 zemalja svijeta. Cilj organizacije je promicanje međunarodne trgovine žitaricama, stočnom hranom i sirovinama, mahunarkama i rižom, ali i informirati o tržišnim trendovima. Također, Gafta štiti interese svojih članova u procesima međunarodne trgovine dajući im punu podršku u međunarodnim trgovinskim ugovorima.

Inspecto je certificirani Gafta Superintendent član (od 10. ožujka 2006. godine) prema kojem izvršava inspekcije, ispitivanja, kontrolu kakvoće i kvalitete žitarica, stočne hrane i sirovina, mahunarki, riže i ostalih robnih sirovina kojima se trguje prema Gafta ugovornim uvjetima.

Kontrolna kuća izdaje izvještaje i certifikate koji se odnose na izvršenu kontrolu ili usluge savjetovanja. Inspecto kao certificirani Gafta Superintendent član djelatnosti obavlja u skladu s "Gafta code of practise" kojim jamči neovisnost i nepristranost u kontroli kakvoće robe i tereta sukladno sa Gaftinim pravilima uzorkovanja.

Inspecto d.o.o. je nezavisna kontrolna kuća i certificirani inspekcijski član GAFTE, međunarodnog udruženja za trgovinu žitaricama i hranom.

Gafta Superintendent & Surveyor membership certifikat

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude