Profil laboratorija

U Laboratoriju tvrtke Inspecto d.o.o. provode se kemijska, mikrobiološka, mikotoksikološka i reološka ispitivanja žitarica, uljarica, hrane i hrane za životinje. U izdvojenom laboratorijskom odjelu, provode se ispitivanja tla i mineralnih gnojiva kao i analize pitke i otpadne vode.

Laboratorij je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje izabranih svojstava hrane, hrane za životinje, tla, voda i mikrobiološke čistoće objekata te uzorkovanje voda.

Organizacija i razvojna politika laboratorija uspostavljena je na način da prati svjetske trendove u domeni kontrole i ispitivanja, akreditira metode prema kojima se provode ispitivanja, usvaja nove metode ispitivanja, sudjeluje u međunarodnim međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima s ciljem potvrđivanja metoda rada i dobivenih rezultata te kontinuirano ulaže u tehnološki razvoj, metodiku poslovanja i profesionalnu edukaciju djelatnika kroz trening i stručne seminare. Suvremena tehnička opremljenost laboratorija omogućuje našim stručnim i visokoobrazovanim djelatnicima da provedu laboratorijska ispitivanja brzo, pouzdano i mjerodavno prema zahtjevima naših klijenata.

Organizacijska struktura Inspecto laboratorija:

 • Kemijski laboratorij
  Provodi fizikalno-kemijska ispitivanja žitarica, uljarica, hrane i hrane za životinje, kao i njihovih komponenti i nusproizvoda. Osim kemijskih ispitivanja, instrumentalnim metodama određujemo ostatke pesticida, kontaminanata, aditiva, teških metala te elemenata u tragovima (makroelementi i mikroelementi). Navedena ispitivanja su važan faktor koji može poslužiti proizvođačima hrane i hrane za životinje u praćenju kvalitete proizvodnje, kvalitetu sirovina, procesa sljedivosti te ostalih zahtjeva koji su uvjetovani i propisani zakonom. Redovitom kontrolom uzoraka, koju svakako preporučamo, prati se zdravstvena ispravnost i kvaliteta hrane.
 • Mikrobiološki laboratorij
  Provodi kvalitativne metode ispitivanja prisutnosti ili odsutnosti nekog mikroorganizma, kvantitativne metode ispitivanja (bakterija, kvasaca, plijesni, enterobakterija, E.coli i dr.) te identifikacije mikroorganizama (određivanje roda i vrste, npr. biokemijski testovi, bojanje po gramu i dr.). Mikroorganizmi imaju utjecaja na rok trajanja namirnice, a određeni patogeni mikroorganizmi (njihovi toksini/metaboliti) mogu izazvati i različite zdravstvene poteškoće i bolesti, stoga je izrazito važno ispitati zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje.
 • Reološki laboratorij
  Provodi fizikalno kemijska ispitivanja pšenice i pšeničnog brašna; analize udjela vlage, pepela, vlažnog glutena, indeks glutena itd. Osim toga, vrše se i ispitivanja reoloških osobina tijesta, ispitivanja enzimske aktivnosti u žitaricama i brašnu te određivanje viskoznosti suspenzije brašna. Ispitivanjem pšenice dobivaju se parametri pomoću kojih se procjenjuje kvaliteta i komercijalna vrijednost pšenice. Laboratorij odrađuje ispitivanja kvalitete pšenice tijekom žetve, čime se omogućuje klasifikacija pšenice kod prijema u silose, pšenice koja se priprema za meljavu te kvalitete brašna namjenjenog za pojedine grane industrijske proizvodnje-pekarstvo, konditorska industrija, tjesteničarstvo.
 • Laboratorij za tlo
  Provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla u svrhu ispitivanja plodnosti tla te daje preporuke za gnojidbu uz prikupljanje svih bitnih agrotehničkih podataka. Utvrđuje se prosječna raspoloživost hranjiva (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg i mikroelementi) i ostala svojstva tla (pH, humus, P2O5 , K2O,Hy, CaCO3) na osnovu čega se izračunava razlika koja se treba dodati u obliku mineralnih i organskih gnojiva da bi se zadovoljile potrebe biljaka i zemljišta u procesima proizvodnje te ispoštovala zakonska regulativa. Također, provodi ispitivanja kojima se određuje tehnološka kvaliteta šećerne repe u predkampanjskim analizama i u okviru arbitražnih analiza tijekom preuzimanja šećerne repe od proizvođača.
 • Laboratorij za vode i otpadne vode
  Provodi uzorkovanje i analizu voda (vode za piće, industrijske vode, vode za navodnjavanje) i otpadnih voda na fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske parametre prema ovlaštenju Ministarstva zdravlja za analizu vode za piće prilikom tehničkih prijema građevina, te prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede za otpadne vode (prema vodopravnoj dozvoli naručitelja). Analizom vode za piće dobija se jasna slika o trenutnom stanju vodoopskrbne mreže u građevini. Također, subjekti u poslovanju s hranom koji imaju uspostavljen HACCP sustav, moraju imati i sustav samokontrole za vodu prema važećem Pravilniku, te ju moraju analizirati ovisno o broju točaka na razvodnoj mreži (najmanje dva puta godišnje).

Partneri za koje tvrtka provodi laboratorijska ispitivanja su poljoprivredni sustavi, OPG-ovi, proizvođači hrane i hrane za životinje, eko proizvođači, mlinsko-pekarske tvrtke, tvrtke iz industrijskog sektora te znanstvene institucije s kojima radimo na zajedničkim projektima.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude