Katalog aktivne tvari pesticidi

U laboratoriju tvrtke Inspecto, u mogućnosti smo analizirati ostatke aktivnih tvari - pesticida LC-MS/MS i GC-MS/MS tehnikama ispitivanja.

  • Broj aktivnih tvari/pesticida - LC-MS-MS ispitivanje: 339,
  • Broj aktivnih tvari/pesticida - GC-MS/MS ispitivanje: 172,
  • Ukupno aktive tvari-pesticidi: 511.

Preuzmi dokument Popis aktivnih tvari - pesticidi

Pregled akreditacije i fleksibilnog područja

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude