Objavljen znanstveni rad o ispitivanju pesticida u hrani u međunarodnom časopisu Foods

20. Studeni 2023. • Pregledano 474 puta

U listopadu 2023. godine u međunarodnom časopisu Foods o znanosti o hrani objavljen je znanstveni rad o procjeni utjecaja matrice u plinskoj kromatografiji s masenom spektrometrijom pri analizi ostataka aktivnih tvari pesticida.

U izradi rada sudjelovale su Mateja Bulaić Nevistić, PhD iz Inspecto laboratorija i dr. Marija Kovač Tomas sa Sveučilišta Sjever iz Koprivnice.

Objavljeni rad temelji se na procjeni utjecaja matrice u plinskoj kromatografiji s masenom spektrometrijom pri analizi ostataka aktivnih tvari pesticida.

Metode s više analita temeljene na QuEChERS pripremi uzorka i kromatografiji/spektrometriji masa nezamjenjive su u praćenju ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. QuEChERS metoda, iako se percipira kao prikladna i generička, može doprinijeti uvođenju sastavnih dijelova matrice uzorka u mjerni sustav i može utjecati na rezultate.

U ovom su istraživanju učinci matrice (ME) ispitivani u četiri matrice hrane biljnog podrijetla (jabuke, grožđe, jezgra pira i sjemenke suncokreta) tijekom GC-MS/MS analize ostataka pesticida.

Analiza podataka otkrila je značajan utjecaj matrice na signal analita gdje je opaženo i pojačanje i supresija. Snažno pojačanje primijećeno je za većinu analita u matricama unutar grupa s visokim sadržajem vode - jabuke, te visokim sadržajem kiseline i vode - grožđe. Snažna supresija primijećena je za matrice unutar grupa proizvoda s visokim sadržajem škroba/proteina i niskim sadržajem vode i masti - jezgre pira te visokim sadržajem ulja i vrlo niskim sadržajem vode - sjemenke suncokreta.

Iako su jaki učinci matrice bili najčešći za sve ispitane matrice, uporaba kalibracije usklađene s matricom za svaku vrstu uzorka omogućila je zadovoljavajuću izvedbu metode te eliminirala utjecaj matrice za većinu analita.

Citation: Bulaić Nevistić, M. Kovač Tomas, M. Matrix Effect Evaluation in GC/MS-MS Analysis of Multiple Pesticide Residues in Selected Food Matrices. Foods 2023, 12, 3991. 

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude