Nova uredba o označavanju vina (EU) br. 2021/2117

21. Studeni 2023. • Pregledano 512 puta

8. prosinca 2023. na snagu stupa nova uredba (EU) 2021/2117 kojom se označavanje vina približava deklarativnom označavanju drugih prehrambenih proizvoda, a vrijedi za sva vina proizvedena i punjena nakon 8.12.2023.

Nova uredba o označavanju vina (EU) br. 2021/2117

Glavne promjene u odnosu na dosadašnje označavanje vina su dodavanje informacija o sastojcima, alergenima, energiji i hranjivim vrijednostima. Određene informacije moraju biti dodane na samu ambalažu/etiketu koja se zaljepi na bocu, a određene informacije mogu biti dostupne online skeniranjem QR koda na etiketi.

Novi deklarativni podaci koji se moraju istaknuti na tiskanoj etiketi su:

  • Sadržaj alergena sukladno regulativi (EU) 1169/2011 - npr. sadrži sulfite (ako je razina iznad 10 mg/l)
  • Energetska vrijednost na 100 ml - npr. E 298 kJ/72 kcal
  • Za dealkoholizirana vina s postotkom alkohola manjim od 10%, potrebno je navesti i rok trajanja sukladno regulativi (EU) 2021/2117 

Za potpuni ispis svih sastojaka, kompletne nutritivne tablice i iscrpnih podataka o razvrstavanju otpadne ambalaže, proizvođačima vina sugerira se izrada i tisak QR koda na ambalaži čiji će link voditi na prikaz svih informacija na određenoj web stranici.

Na web stranicama s podacima o sastavu vina ne smiju se nalaziti bilo kakvi drugi podaci osim navedenih, što znači da tu nema mjesta za reklame ili prikupljanje podataka.

Inspecto usluge analize vina za izradu nutritivne deklaracije

Laboratorij tvrtke inspecto može ponuditi kompletnu uslugu analize vina za izradu nutritivne deklaracije, kao i podršku pri izradi QR koda. Više o usluzi ispitivanja vina pročitajte ovdje: Inspecto - Analiza vina

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude